SYSTEMY WIZYJNE

System do kontroli online, który pozyskuje obrazy z pracy maszyny,  a następnie na bieżąco przekazuje wyniki będące prostą analizą (pozytywna/negatywna) lub bardziej złożoną informacją w aplikacjach analizy i kontroli produkcji.

Obszary zastosowań systemów wizyjnych: