2LHDM

Jak kontrolować on-line pracę maszyny?

Jak kontrolować on-line pracę maszyny?

Nowoczesne maszyny wykorzystują wiele systemów automatycznych, pracując nierzadko bez konieczności ingerencji ze strony operatora. Nadzorowanie przebiegu poszczególnych procesów wymaga jednak ciągłego zbierania danych o stanie poszczególnych urządzeń, a także o rezultatach jego działania. Jednym z bardziej efektywnych sposobów sprawowania kontroli nad pracą maszyn jest używanie zaawansowanych systemów wizyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom ich funkcjonowania oraz zobaczmy, do jakich celów mogą być wykorzystywane.

Do czego mogą służyć systemy wizyjne?

Systemy wizyjne są w stanie odbierać informacje wzrokowe i poddawać je analizie, która pozwala na sprawdzanie, czy działanie poszczególnych urządzeń jest prawidłowe, a osiągane rezultaty odpowiadają tym, jakie założono, konfigurując cały system. Dzięki swoim możliwościom wśród dostępnych danych mogą się znaleźć m.in. informacje o pojawiających się wadach wyrobów, oznaczeniach wykonywanych na produktach lub ich opakowaniach, wymiarach przygotowywanych elementów, jak również stanie opakowań oraz ich istotnych cechach. Równie ważne będzie np. śledzenie poszczególnych wyrobów i ich identyfikacja na każdym etapie produkcji, czy sprawdzanie działania urządzeń pracujących na linii produkcyjnej i realizowanych procesów technologicznych.

Jakie komponenty i technologie są wykorzystywane w systemach wizyjnych?

Zakres danych, jakie mogą być pozyskiwane dzięki systemom wizyjnym, zależy w dużym stopniu od tego, w jakie czujniki i narzędzia analityczne zostały one wyposażone. W przypadku pozyskiwania informacji stosowane są różne rozwiązania, w zależności od rodzaju wykonywanego zadania. Wykorzystywane są sensory laserowe, pozwalające na dokładny pomiar odległości, skanowanie kształtów czy wykrywanie wszelkiego rodzaju nieciągłości. Używa się także tradycyjnych czujników fotoelektrycznych np. wykrywających dotarcie elementu w określone miejsce czy pełniących funkcję zabezpieczeń. Użyteczne są także sensory rozpoznające barwę, które sprawdzają się np. w kontroli jakości. Przydatne są czujniki wykrywające kontrast bądź jasność poszczególnych powierzchni. Sposobem na uzyskiwanie wielu różnych informacji przy pomocy jednego detektora jest stosowanie kamer przemysłowych, które pozwalają na rejestrację wielu parametrów obrazu.