Integracja robotów przemysłowych

Zajmujemy się integracją robotów przemysłowych. Właściwe i umiejętne zgranie ze sobą maszyn może być jednym z czynników przesądzających o sprawności i efektywności produkcji, dlatego temu zagadnieniu warto poświęcić więcej czasu. Nasi specjaliści nie tylko przygotują koncepcję robotyzacji, w ramach której uwzględnione zostaną wszystkie potrzeby branży, ze szczególnym naciskiem na jej specyfikę, ale wdrożą też ustalenia, realizując projekt zrobotyzowanych stanowisk. Jednym z ważniejszych etapów realizacji przedsięwzięcia jest integracja robotów ze stanowiskiem, w czym również pomogą nasi fachowcy. To jednak nie wszystko. Aby cały system mógł działać z zakładaną wydajnością, niezbędne są specjalistyczne szkolenia obsługi personelu. W tym zakresie również mogą Państwo na nas liczyć. Co warto podkreślić, zajmujemy się również produkcją maszyn przemysłowych, które następnie integrujemy, stąd korzystając z naszych usług, mogą liczyć Państwo na pełną obsługę.

Integracja robotów przemysłowych to usługa, którą kierujemy nie tylko do wielkich przedsiębiorstw produkcyjnych, ale też mniejszych firm. Obok wspomnianych już czynności zapewniamy opiekę techniczną oraz serwis, które są gwarancją niezawodności oraz wieloletniej żywotności projektowanych i realizowanych systemów przemysłowych. Oferujemy też doradztwo technologiczne, a wskazówki oraz pomoc doświadczonych integratorów mogą okazać się bezcenna. Na marginesie warto dodać, że integracja robotów przemysłowych to nie tylko konieczność, jeśli chodzi o sprawność produkcji, ale też działanie znacząco wpływające na bezpieczeństwo ludzi pracujących w zakładach, nie mówiąc o ochronie samych maszyn oraz produkowanego asortymentu.

Czym różni się integracja robotów przemysłowych od automatyzacji?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw zadać inne. Zacznijmy od tego, czym jest integracja robotów przemysłowych. Integracja to nic innego jak połączenie w jeden sprawny system produkcyjny kilku oddzielnych układów. Integrować roboty przemysłowe to innymi słowy łączyć je z urządzeniami peryferyjnymi oraz maszynami produkcyjnymi. Tym sposobem powstaje oddzielna jednostka przeznaczona do realizacji konkretnych zadań. Jak zatem widać, integracja robotów przemysłowych sprowadza się do połączenia ze sobą kilku systemów, które współpracują ze sobą, jak gdyby były jednym. Automatyzacja jest zaś przenoszeniem informacja między dwoma lub wieloma programami.